Zebra продукти

RFID етикетни баркод принтери

Радио-честотни идентификационни (RFID) баркод принтери, които спомагат за оптимизиране на операционните процеси, за тяхното прецизиране и осигуряването на тяхната прозрачност. Към тази група етикетни принтери спадат някои представители на индустриалните, търговски индустриалните, настолните принтери и печатащите модули. 

  • Zebra R110XI4 RFID принтер

    Zebra R110XI4 е RFID принтер/енкодер предназначен за приложения с високо натоварване. R110XI4 се отличава с бързина и продуктивност, ниска цена на отпечатан RFID етикет/таг, както и икономичност на консумативите.
  • Zebra ZT400 Серия RFID принтери

    Zebra ZT400 е комбинация между доказана устойчивост и UHF RFID възможности. Подходящ е за голям брой приложения в сфери като: производство, транспорт и логистика, търговия, здаравеопазване и др.
  • Zebra ZD500R RFID принтер

    Малък и компактен принтер с UHF RFID опция. Може да печата върху разнообразни по размер и материал RFID етикети и тагове.