Zebra продукти

Многоравнинни скенери

Единственият засега многоравнинен биоптичен дигитален скенер на Zebra Technologies се нарича MP6000. Той е предназначен за касовите пространства на големи търговски обекти с високо натоварване. С него могат да се четат всякакви линейни и двумерни баркодове без значение от ориентацията и положението им върху стоката. Скенерът поддържа и мобилни баркодове - такива, които се визуализират върху екрана на мобилен телефон или таблет. Отличава се с изключително висока скорост на сканиране, благодарение на която се повишава бързината и качеството на обслужване в търговския обект.

  • Биоптичен многоравнинен дигитален скенер MP6000

    MP6000 е многоравнинен баркод скенер, предназначен за приложение на касите на търговски обекти с голямо натоварване. С него драстично се намалява времето за чакане на касата и значително се повишава потребителската удовлетвореност.