Аптеки

Идентификация на лекарства - намаляване на грешките и повишаване на бързината при идентификация на медикаменти

Етикиране и преетикиране на лекарствени препарати - прецизно съхранение и управление на наличностите