Компанията

Баркод Системи България ООД е една от водещите фирми в България в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите. През последните 15 години, предлагаме специализирани решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите в области като:

  • Дистрибуция - разносна търговия (ExVAn), събиране на поръчки (Pre-Sales)
  • Търговски обекти - продажби, управление на наличностите, инвентаризации
  • Складове - автоматизиране на процесите при приемане, разполагане, търсене, събиране на поръчки и експедиция на стока
  • Производство - регистриране и проследяване на движението на суровини и продукти
  • Транспорт и логистика - проследяване на движението и сортиране на пратки.

Благодарение на предлаганите от нас високотехнологични услуги и коректно отношение, сме заслужили доверието на нашите клиенти и за периода от създаването на Баркод Системи България ООД до днес сме продали хиляди етикетни баркод принтера, мобилни компютъра и баркод скенера, като самото оборудване, поддържано от нас е многократно по-голямо на брой от продаденото.

От 10 август 2012 г. насам Баркод Системи България ООД притежава сертификат по стандарта за управление ISO 9001:2008, успешно подновен през 2015-та г. Сертификатът е с обхват: Продажба на специализирани хардуерни устройства и системи. Сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на специализирани хардуерни устройства. Консултиране, проектиране, инсталиране, внедряване и поддръжка на интегрирани хардуерни и софтуерни решения.

Баркод Системи България ООД е партньорът с най-висок статус в България (Premier Solution Partner) на най-големия световен доставчик на мобилни и баркод технологии – Zebra Technologies. През 2014-та година компанията придоби подразделението, занимаващо се с мобилни решения за бизнеса на Motorola Solutions – фирма, с която също си партнираме от създаването ни - над 15 години. 

Баркод Системи България е българо-великобританска фирма и е част от най-голямата група фирми, работещи в тази сфера в Централна и Източна Европа - IBCS Group.