Ново: Картов принтер Zebra ZXP 7 Pro

02/03/2016

Картов принтер ZXP7 ProВ последно време все повече нараства броят на приложенията, изискващи високоинтензивен печат на PVC карти в области като: търговски обекти, образование, администрация, услуги и др. Ето защо, Zebra Technologies разработиха модификация на картов принтер ZXP7, наречена ZXP7 Pro, предназначена за по-бърз и ефективен печат на големи обеми карти. Нововъведенията в ZXP7 Pro са следните:

  • По-голям капацитет на контейнерите за зареждане и съхранение на отпечатани карти. Тези контейнери побират до 250 карти наведнъж и по този начин се премахва нуждата от постоянно наблюдение. И двата контейнера могат да се свалят и така се осигурява бързо и лесно презареждане.
  • FIFO подреждане на отпечатаните карти. Готовите карти попадат в контейнера на принципа първа входяща – първа изходяща. Това елиминира нуждата от подреждане на картите след приключване на печата.
  • Синхронизирани консумативи - контейнерите за зареждане и съхранение на отпечатани карти са синхронизирани със специализираните ленти на Zebra - една лента има капацитет от 750 отпечатъка. Тази синхронизация гарантира по-малък брой прекъсвания на работния процес, повишава ефективността на операторите и намалява разходите.

Изтеглете брошура с подробно описание на новия картов принтер тук.