Многоравнинният баркод скенер Zebra MP6000 вече разчита Digimarc баркодове

21/07/2016

Zebra Technogies, заедно с Digimarc Corporation обявиха, че многоравнинният биоптичен скенер MP6000 вече има възможност да чете Digimarc баркодове, спомагайки за по-бързото движение на клиенти през касовите пространства. Digimarc баркодовете, част от платформата Digimarc Discover, са невидими за потребителите и могат да се поставят върху практически всякаква среда, включително всякакви опаковки, като за разлика от традиционните UPC или QR кодове не заемат никакво пространство.

При сканиране със съвместим скенер, Digimarc баркодът има същото поведение като на UPC баркод, който е отпечатан многократно върху опаковката.

Използвайки Digimarc Embedded Software Development Kit (SDK), биоптичният скенер MP6000 позволява сканиране както на Digimarc баркодове от опаковките на продуктите, така и разчитане на традиционни линейни баркодове върху хартия и двумерни мобилни баркодове от екран на смартфон. Интегрираното решение значително намалява времето за преминаване през касата като повишава средния брой сканирани артикули на минута и по този начин повишава печалбата, потребителското удовлетворение и ефективността на служителите.

Вижте демонстрация на сканиране на Digimarc баркодове и сравнение с обикновени такива: