Здравеопазване

Мобилните решения в областта на здравеопазването повишават качеството на грижата за пациентите. Приложими си в аптеки, лаборатории, болнични заведения и фармацевтични компании.