Zebra продукти

Бизнес таблети

  • Zebra ET50/55

    Zebra ET50/ET55 допълва най-добрите характеристики на потребителските таблети с всичко, необходимо за едно индустриално устройство. Той предлага гъвкавост, функционалност и устойчивост, с които може да задоволи всички нужди на съвременния бизнес.
  • Zebra ET1

    Zebra ET1 е специално създаден за ежедневна употреба в рамките на компанията и като такъв е устойчив на многократни изпускания, удари и заливания, както и на екстремно ниски или високи температури.