Баркод Системи България сред най-добрите технологични компании в България

17/07/2017

Топ 100 на технологичните компании в България20-то юбилейно издание на класацията „Топ 100 на технологичните компании в България“ отново постави Баркод Системи България сред лидерите в тази сфера у нас. Със своята надеждност и стабилност, фирмата вече 11 години поред е в класацията. Според финансовите резултати, реализирани през 2016 година, компанията се нарежда на 52-ра позиция.

Класацията се прави на базата на обективни финансови критерии - печалбата и брутните приходи от дейността за 2016 г. на български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на родния пазар.

Баркод Системи България попада и в редица съпътстващи класации, които правят сравнителен анализ на най-големите компании по сегменти. Според тях, компанията заема:

  • 16-то място и ръст от 3,6% сред 39 компании в класацията Водещи системни интегратори
  • 22-ро място и ръст от 5,4% сред 54 компании в класацията Водещи доставчици на хардуер
  • 48-о място в Топ 50 Най-динамично развиващи се компании

Класацията за 2016-та година установява рекордно ниво от над 4,57 млрд. лв. общ обем на българските пазари на ИКТ решения и на телекомуникационни услуги. Приходите на ИКТ компаниите в класацията достигат малко над 2 млрд. лв., което е увеличение с над 8,8% спрямо миналата година. Най-големите ИТ сектори отново са разработката на софтуер и аутсорсинг услугите, следвани от системната интеграция и дистрибуцията на ИКТ продукти.