Android и мобилният бизнес (видео)

06/06/2017

С увеличаване на мобилността на работната сила, се променя и пейзажът на мобилните компютри:

  • 61% от служителите казват, че работят извън офиса поне част от времето
  • 8 от 10 ръчни устройства в света днес използват Android
  • средният брой устройства, поддържани  в компаниите нарастна с над 70% 

Стремглавият растеж на популярността и познатостта на Android води до навлизането му и в бизнеса. Zebra Technologies е компанията, която притежава най-голямо портфолио от бизнес мобилни устройства с Android, намиращи приложение в различни сфери:

  • Транспорт и логистика
  • Складове и дистрибуция
  • Търговски обекти
  • Производство
  • Здравеопазване и др.

Zebra модифицира Android, така че да задоволява специфичните изисквания на бизнеса. Вградената платформа Mx Technology осигурява ненадминато ниво на сигурност и защитеност. Mobility DNA е най-големият набор от софтуерни инструменти за бизнеса, с който се повишава продуктивността, улеснява се интеграцията с други инфраструктури и се засилва контролът. Всички Android устройства на Zebra притежават високи показатели за индустриална защитеност.